Privatläkare - All information om Privatläkare

Sjukskrivning

Sjukskrivning

Sjukskrivning är en term som används när en person inte kan fullfölja sina förpliktelser på arbetet eller i skolan. För att sjukskriva sig en kortare tid, mindre än 8 dagar, räcker det att du anmäler detta till arbetsgivaren eller skolan. Vid längre sjukskrivning från ditt ordinarie jobb krävs att du även får ett läkarintyg om att du är sjuk.

Sjukpenning - Ersättning vid sjukskrivning

Sjukpenning är en ersättning som den som är sjukskriven kan erhålla under vissa förutsättningar. För att erhålla sjukersättning ska den sjukskrivne:

  • Ha sjukpenninggrundande inkomst, s.k. SGI
  • Arbetsförmåga ska vara nedsatt tillfälligt p.g.a. sjukdom.
  • Inneha försäkringstillhörighet, s.k. FTH, vilket innebär att vara försäkrad i Sverige vilket de flesta är.


SGI - SjukpenningGrundande Inkomst

Bild på Sjukskrivning

Vid en sjukskrivning är det SGI som styr vilken sjukersättning du får. SGI beräknas enligt årslånen x 0.97 SGI kan dock bli max 7.5 x prisbasbeloppet.

Den ersättning som du får under sjukskrivningen blir då 0.8 x SGI och för de flesta innebär det att man får knappt 80% av sin grundlön.

Om du är sjukskriven mer än 1 år kan du få sjukpenning i ytterligare 550 dagar men då till max 75% av SGI.

Privat sjukförsäkring vid sjukskrivning

De flesta personer kan teckna en privat sjukförsäkring hos flera olika försäkringsbolag beroende på facktillhörighet så att ersättningsnivån vid en längre sjukskrivningsperiod ger 90% av lönen.

Rehab vid sjukskrivning

Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren och försäkringskassan ansvar för att rehabilitering av den sjukskrivne. Det ska tas fram en rehabiliteringsplan i syfte att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till det tidigare arbetet eller försöka hitta alternativa arbeten snarast.