Privatläkare - All information om Privatläkare

Privatläkare på egen mottagning

Privatläkare på egen mottagning

Privatläkare kan ha en egen mottagning i en del av sitt hem eller i en speciell lokal som läkaren hyr.

Vissa av privatläkarna har en läkarsekreterare eller sjuksköterska anställd som hjälper till att ta hand om patienterna och med administrativt arbete. Dock så är flera av privatläkarna helt ensamma på kliniken och dessa kan vara barnläkare, psykiatriker eller arbeta med hudsjukdomar.

Dessa egenpraktiserande privatläkarna har ofta flexibla arbetstider och ställer ofta upp med kort varsel och vid annorlunda tidpunkter. Därför kan det vara bra att känna till någon privatläkare, framförallt om man har små barn.

Behandlingar hos privatläkare

Det fins många behandlingar som man kan få snabbare och effektivare hos en privatläkare jämfört med den offentliga vården. Du kan t.ex. snappt få en ömmande hälsporre undersökt och behandlar med stötvågsterapi om detta är lämpligt. Även undersökning av födelsemärken och andra hudförändringar går det snabbare att komma till en privatläkare jämfört med primärvården.